Volunteer with us

testimony from Janiv well wishers, lovers and voluteers

जाणीव हे माझ्यासाठी नुसतं वृद्धाआश्रम नसून दुसरं घरच आहे.
  असं घर जिथे गेल्यावर ‘आपली’ माणसं भेटतात.
जिथे सगळेच आपल्या सुखदुःखात सहभागी असतात.
जिथे लोकांना ‘माणूस ‘ म्हणून जगायला शिकवतात.
तिकडे गेल्यावर मला नेहमीच सकारात्मक भावना मिळते.
माझा अनुभव  असा चार ओळीत संपणार नाही .. पण खरंच माणुसकी कशी जपली जाते. याचं उत्तम उदाहरण  म्हणजे मनोज दादा आहेत..आणि त्यांनी घडवलेली हि जाणीव संस्था आहे. आणि मी  खूप नशीबवान आहे कि मी याचा एक भाग आहे..
                                                                                     श्रेया परांजपे
                                                                                  सॉफ्टवेअर डेवलपर

We know that you do not have superpowers to help but you can definitely use your existing skills, talent to make positive difference, to bring smile and to make your life meaningful too. Together we can create positive impact in the lives of underprivileged and together we can bring the light of hope, better future. Come join us.